top of page

Søk plass!

Så hyggeleg at du vurderer å søkje skuleplass til ditt barn! Her kan du laste ned søknadsskjema for utfylling når du skal søke skuleplass hjå oss ved Valdres Montessoriskule.

 

Fyll ut og send skjemaet på e-post til rektor, via post eller lever det til oss på skulen.

Alle mottek skriftlig svar innan tre veker.

Søknadsfrist er snarest.

Er du nysgjerrig på pedagogikken, er du velkomen til å observere elevane i arbeid.

 

Då vil du sjå korleis elevene arbeider med materiell / konkretar og korleis miljøet er tilrettelagt for barna.

bottom of page