top of page
Elevarbeid - maleri av sol

Ledige stillingar

Oppdatert: 4. mai 2024

Daglig leder

Lærere/fagarbeidere/assistenter til ungdomsskolen

Valdres montessoriskule SA er en privatskole som gir opplæring til barn på  1.-10 trinn, i tråd med «Læreplanen for montessoriskolen».

Fra høsten 2024 har vi behov for ulike stillingsstørrelser, med gode muligheter for fast ansettelse. 

 

Er du en trygg, robust og fleksibel voksen? 

Ønsker du å være med i et pedagogisk fellesskap og videreutvikle vår nystartede ungdomsskole? 

Bryr du deg oppriktig om ungdom og ønsker at de skal kunne ha de beste mulighetene i den sårbare perioden de befinner seg, og de beste forutsetningene for sin videre fremtid? 

Trives du godt med å jobbe i et team, men er også selvstendig når det trengs? 

Er du glad i praktisk arbeid og ser helheten i læring? 

Har du relevant kompetanse og interesse for Montessoripedagogikk? 

 

Da er du antagelig den vi leter etter. 

 

Valdres montessoriskule ligger i Ulnes, 10 min vest for Fagernes. Skolen ble stiftet i 2010 og har pr i dag 41 elever fra 1. – 10. trinn. 

Fra høsten 2022 startet vi ungdomsskole. 

 

På ungdomsskolen jobber de voksne i et tett team med våre elever. Vi følger i så stor grad som mulig Montessoris prinsipper i vårt arbeid med ungdommene, og det betyr ar vi fungerer på en ganske annen måte enn en vanlig ungdomsskole. Vi jobber mye tverrfaglig, med prosjekter, elevene jobber selvstendig og individuelt, vi har mye praktisk arbeid i skolehverdagen og drar ofte ut i lokalmiljøet – både for arbeidstrening, men også på turer. 

 

Vi ønsker spesielt kompetanse i engelsk og menn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr: 

 • Fantastisk fine elever

 • En spennende og annerledes arbeidshverdag

 • Lønns og arbeidsvilkår som i offentlig skole

 • Opplæring innen montessoripedagogikk gjennom studier og kurs

Gleder oss til å høre fra deg! 

 

Søknadsfrist 1. mai 2024

 

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder, Silje Austdahl

 

rektor@valdresmontessori.no

 

94 16 22 23

Daglig leder

Lærarar/faglærarar/fagarbeidarar/assistentar til ungdomsskulen

Frå hausten 2024 har vi behov for ein eller flere lærare til vår ungdomsskule.

Valdres montessoriskole har et brennende hjerte for ungdommene.

 

I montessoriskolen skal vi sammen legge til rette for læring for alle elever, å stimulere den enkeltes lærelyst, motivasjon og tro på egen mestring. Vi er opptatt av å forebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap og et trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle. 

På ungdomsskolen jobbar de voksne i team med elevene. Vi følger lærerplanen for montessoriskolen. Vi jobber tverrfagleg, med prosjekter, det er mye praktisk arbeid i skolehverdagen og vi drar ofte ut i lokalmiljøet – både for arbeidstrening, men også på turer. 

Me søkjer: 

 • En trygg, robust og fleksibel voksen. 

 • Gode samarbeidsevner 

 • En god støttespiller for ungdom i en sårbar tid

 • en med relevant kompetanse og/eller interesse for montessoripedagogikk

 • en som er glad i praktisk arbeid og ser helhet i læring

 • undervisningskompetanse (5.-10.) i norsk/nynorsk og engelsk

Me kan tilby: 

 • Fantastisk fine elever

 • En spennande og annleis arbeidskvardag

 • lønns- og arbeidsvilkår som i offentleg skule

 • opplæring innan montessoripedagogikk gjennom studiar og kurs

Personlig egenhet blir vektlagt

 

Gleder oss til å høyre frå deg! 

 

Søknadsfrist: snarest

 

Ved spørsmål, ta kontakt med dagleg leiar, Silje Austdahl

 

rektor@valdresmontessori.no

 

94 16 22 23

bottom of page