top of page
teacher-showing-a-schoolgirl-work-of-a-robot-2022-01-27-21-34-27-utc.jpg

Ledige stillingar

Oppdatert: 13. april 2023

Daglig leder

Daglig leder

Valdres montessoriskule SA er en privatskole som gir opplæring til barn på  1.-10 trinn, i tråd med «Læreplanen for montessoriskolen».

Verden forandrer seg, men barnets behov er  de samme. I montessoripedagogikken legger vi vekt på de grunnleggende egenskapene og  ferdighetene som barn og unge trenger for å leve  et meningsfullt liv og delta i et samfunn i endring. I montessoriskolen legger vi grunnlaget for at  barn skal bli kompetente og selvstendige men nesker med gode samarbeidsevner og livslang  lærelyst. Elevene får opplæring i aldersblandede  grupper, der pedagoger og fagarbeidere har  ansvaret for opplæringen. Hver gruppe har sin  teamleder i tillegg til kontaktlærer. Teamlederne  har faste møter med daglig leder, der de blant an net utformer felles forståelse for det pedagogiske  arbeidet ved skolen. Daglig leder er en del av  nettverket «Montessori Innlandet». Du får et bredt  kontaktnett med skoler som vil gjøre en forskjell.  Du blir også en del av rektornettverket i Valdres

Daglig leders hovedoppgaver: 

• Lede den daglige driften av skolen 

• Samhandle og rapportere til styret 

 i Valdres Montessoriskule SA. 

• Pedagogisk ansvar sammen med teamlederne • Øverste personalansvar og medarbeiderutvikling for alle ansatte 

• Økonomiansvar. Vi har kontormedarbeider med det daglige ansvaret for budsjett   og regnskap, fakturering osv. 

• Markedsføre bedriften 

Høres dette spennende ut?  

Har du pedagogisk kompetanse og leder erfaring? Da er kanskje DU den vi søker.

Dine egenskaper: 

• Selvstendig 

• Løsningsorientert og fl eksibel 

• Nytenkende og initiativrik 

• God gjennomføringsevne 

• Strukturert, pålitelig og imøtekommende • Gode samarbeidsevner 

• Relasjonsbygger. Trives med å utvikle, lære,  dele og samarbeide med kollegaer med variert  fagbakgrunn, både innad i teamet og på tvers  av avdelinger på huset. 

• Gode skriftlige- og muntlige kommunikasjonsevner  

• God kjennskap til Office

Vi tilbyr: 

• 100 % fast stilling i Valdres beste montessori-  miljø.  

• Du blir en del av et team med mange   kompetente og trivelige kollegaer.  • En unik mulighet til å videreutvikle en solid  bedrift med stort potensiale 

• Konkurransedyktige betingelser og gode  forsikrings- og pensjonsordninger. 

• Lønn etter avtale 

• Arbeidsted Ulnes 

Mer informasjon om stillingen får du ved  å kontakte rektor Inger Strand på tlf: 94 16 22 23 Menn oppfordres til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknaden sendes 

rektor@valdresmontessori.no  

innen 15.04.23

bottom of page