top of page
teacher-showing-a-schoolgirl-work-of-a-robot-2022-01-27-21-34-27-utc.jpg

Ledige stillingar

Oppdatert: 24. mars 2023

Daglig leder

Valdres montessoriskule SA er en privatskole som gir opplæring til barn på  1.-10 trinn, i tråd med «Læreplanen for montessoriskolen».

Verden forandrer seg, men barnets behov er  de samme. I montessoripedagogikken legger vi vekt på de grunnleggende egenskapene og  ferdighetene som barn og unge trenger for å leve  et meningsfullt liv og delta i et samfunn i endring. I montessoriskolen legger vi grunnlaget for at  barn skal bli kompetente og selvstendige men nesker med gode samarbeidsevner og livslang  lærelyst. Elevene får opplæring i aldersblandede  grupper, der pedagoger og fagarbeidere har  ansvaret for opplæringen. Hver gruppe har sin  teamleder i tillegg til kontaktlærer. Teamlederne  har faste møter med daglig leder, der de blant an net utformer felles forståelse for det pedagogiske  arbeidet ved skolen. Daglig leder er en del av  nettverket «Montessori Innlandet». Du får et bredt  kontaktnett med skoler som vil gjøre en forskjell.  Du blir også en del av rektornettverket i Valdres

Daglig leders hovedoppgaver: 

• Lede den daglige driften av skolen 

• Samhandle og rapportere til styret 

 i Valdres Montessoriskule SA. 

• Pedagogisk ansvar sammen med teamlederne • Øverste personalansvar og medarbeiderutvikling for alle ansatte 

• Økonomiansvar. Vi har kontormedarbeider med det daglige ansvaret for budsjett   og regnskap, fakturering osv. 

• Markedsføre bedriften 

Høres dette spennende ut?  

Har du pedagogisk kompetanse og leder erfaring? Da er kanskje DU den vi søker.

Dine egenskaper: 

• Selvstendig 

• Løsningsorientert og fl eksibel 

• Nytenkende og initiativrik 

• God gjennomføringsevne 

• Strukturert, pålitelig og imøtekommende • Gode samarbeidsevner 

• Relasjonsbygger. Trives med å utvikle, lære,  dele og samarbeide med kollegaer med variert  fagbakgrunn, både innad i teamet og på tvers  av avdelinger på huset. 

• Gode skriftlige- og muntlige kommunikasjonsevner  

• God kjennskap til Office

Vi tilbyr: 

• 100 % fast stilling i Valdres beste montessori-  miljø.  

• Du blir en del av et team med mange   kompetente og trivelige kollegaer.  • En unik mulighet til å videreutvikle en solid  bedrift med stort potensiale 

• Konkurransedyktige betingelser og gode  forsikrings- og pensjonsordninger. 

• Lønn etter avtale 

• Arbeidsted Ulnes 

Mer informasjon om stillingen får du ved  å kontakte rektor Inger Strand på tlf: 94 16 22 23 Menn oppfordres til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknaden sendes 

rektor@valdresmontessori.no  

innen 15.04.23

Pedagoger
5.-10. trinn

Valdres montessoriskole har et brennende hjerte for elevene. I montessoriskolen
skal vi sammen legge til rette for læring for alle elever, og stimulere den enkeltes
motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vi er opptatt av å forebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap og et trygt skolemiljø som
fremmer helse, trivsel og læring for alle. 


Skoleåret 2023-20 24 har vi flere ledige 100% mellombels stillinger som
pedagog med montessorikompetanse til å undervise på 5.-10.trinn.


Menn oppfordres til å søke.
Søkere uten montessorikompetanse er også aktuelt.
Personlig egnethet blir vektlagt.
Mer informasjon om stillingene får du ved å kontakte
rektor Inger Strand tlf: 941 62 223

Søknadsfrist 24.03.2023

Kjøkkenbestyrer (45% stilling)

Med hjerte for sunn og næringsrik mat.


Skolen serverer lunsj til elevene hver dag. Vi ønsker oss en kjøkkenbestyrer som brenner for å lage appetittvekkende måltider sammen med liten elevgruppe. Du må like å arbeide med barn når du lager mat.


Arbeidsoppgaver:
- innkjøp
- lage skolelunsj
- utarbeide- og følge godkjente rutiner for mattrygghet
- oppvask
- ansvaret for å holde kjøkkenet rent og ryddig i henhold til rutiner

Arbeidstid: fra kl.10-13 hver dag, samt 2 timer til innkjøp og planlegging pr.uke.
Du arbeider 39 uker i året, og følger skoleruta.
Lønn etter avtale.


Mer informasjon om stillingen får du ved å kontakte rektor:

Inger Strand tlf: 941 62 223


e-post: rektor@valdresmontessori.no
Søknadsfrist: 01.04.23

bottom of page