top of page
Montessori læringsmateriell

Pedagogikken

Montessoripedagogikken er «hjelp til livets utfoldelse». Ein slik utdanning strekker seg langt utover det å oppdra barn til å kunne tilpasse seg normer, eller til å være eigna til et særskilt yrke

Kilde: montessorinorge.no

Om skulen

Om skulen

Om Maria Montessori

Maria Montessori var en vitskapskvinne. Ho studerte medisin, spesialiserte seg i psykiatri og antropologi, og var ein eineståande matematiker. Gjennom ei årrekkje studerte ho ulike utdanningsmetodar,og fann dei mangelfulle. Difor utvikla ho montessorimetoden, utdanning som vektlegg “hands-on”, individualisert læring i aldersblanda grupper i eit barnevenleg miljø. Læringsstrategiane og oppdagingar om læringsprosessar revolusjonerte utdanningsfeltet og hadde stor påverkning på barn si utdanning over heile verda. Ho er også kjent som Italia sin første kvinnelege lege. Ho vart nominert til Nobels fredspris tre gonger for sin engasjerte innsats på vegne av borna, og ikkje minst i opposisjon til fascismen under 2.verdskrigen.

Portrett av Maria Montessori
bottom of page