top of page
Montessori læringsmateriell

Kvart barn i fokus!

Velkomen til Valdres Montessori

Følg oss på sosiale media!

  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

Hei!

Valdres Montessoriskule ligg i Ulnes og starta opp hausten 2010. Vi har i år 41 elevar og 12 ansatte ved skulestart. Elevane kjem i hovudsak frå Vestre Slidre og Nord-Aurdal kommune, men skulen tek inn elevar frå heile Valdres.

Eit godt skulealternativ
- i vakre Valdres

Valdres Montessoriskule er ein gratis privatskule som tilbyr unik pedagogikk. Bruk av konkretiseringsmateriell, aldersblanding, bruk av alle sansane i læringa og kvart eiskild barn i fokus er noko av det som kjenneteiknar opplæringa. ​

 

Frå hausten 2022 starta vi ungdomsskole, og kan gje eit fullverdig montessoritilbud til elevar frå

1. - 10. trinn.

Elevkunst. Maleri av et ansikt.

Ledige
stillingar

Fra høsten 2024 har vi behov for ulike stillingsstørrelser, med gode muligheter for fast ansettelse. 

Om skulen
Valdres Montessori
“Imagination does not become great until human beings, given the courage and the strength, use it to create”

Maria Montessori

bottom of page