top of page
AdobeStock_224720211 (1).jpeg

Kvart barn i fokus!

Velkomen til Valdres Montessori

Følg oss på sosiale media!

  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

Hei!

Valdres Montessoriskule ligg i Ulnes og starta opp hausten 2010. Vi har i år 41 elevar og 12 ansatte ved skulestart. Elevane kjem i hovudsak frå Vestre Slidre og Nord-Aurdal kommune, men skulen tek inn elevar frå heile Valdres.

Eit godt skulealternativ
- i vakre Valdres

Valdres Montessoriskule er ein gratis privatskule som tilbyr unik pedagogikk. Bruk av konkretiseringsmateriell, aldersblanding, bruk av alle sansane i læringa og kvart eiskild barn i fokus er noko av det som kjenneteiknar opplæringa. ​

 

Frå hausten 2022 starta vi ungdomsskole, og kan gje eit fullverdig montessoritilbud til elevar frå

1. - 10. trinn.